8.01.2011

Renungan, Hadits tentang Alam Kubur (1)

Imam Ahmad meriwayatkan dalam sanadnya, dari Al-Barra' bin Azib yang berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah untuk melayat jenazah. Lalu Rasulullah duduk di atas kubur dan kami duduk mengelilinginya. Kami merasa di atas kepala kami ada burung. Beliau menggali lubang untuknya dan berkata, 'Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur.' Kami berkata, 'Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur.' Beliau kembali berkata, 'Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur.' Kami berkata, 'Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur.' Beliau kembali berkata, 'Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur.' Kami berkata, 'Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur.'"